top of page

GDPR
(General Data Protection Regulation)

Den registreredes rettigheder:
 

Den nye lov “Databeskyttelsesforordningen”

GDPR trådte i kraft den 25. maj 2018.


Det er til enhver tid klienten, eleven eller nye, der søger om at få tilsendt uddannelsesprogram, der skal give samtykke til, at virksomheden og ejer Jeanette Bille Kjeldsen må ligge inde med oplysninger.


Skolen har tavshedspligt og er omhyggelig med opbevaring af kunders, klienters og elevernes oplysninger.

Disse sendes ikke videre til andre.

Persondataforordningen giver den registrerede en række rettigheder og de vigtigste er:

  • Retten til at modtage oplysning om en behandling af sine personoplysninger (oplysningspligt)

  • Retten til at få indsigt i sine personoplysninger (indsigtsret)

  • Retten til at få urigtige personoplysninger berigtiget (retten til berigtigelse)

  • Retten til at få sine personoplysninger slettet (retten til at blive glemt)

  • Retten til at gøre indsigelse mod, at personoplysninger anvendes til direkte markedsføring

  • Retten til at gøre indsigelse (f.eks. klage til Datatilsynet)

  • Retten til at flytte sine personoplysninger (dataportabilitet).


Sundhedsskolen Sjælland er både uddannelsessted med elever og klinik med klienter. Disse ovenstående regler gælder alle, der er registreret i virksomheden.

 

Er registreret og tilmeldt hos Datatilsynet.

bottom of page